Visumhåndtering og legalisering

AMBASSADER & KONSULATER

Vi har inngående kjennskap til de forskjellige ambassadene og konsulatene i Oslo og er behjelpelige med visumsøknader og henting/levering av dette. Vi har også lang erfaring i legalisering av dokumenter hos eksempelvis UD og Notarius Publicus.

Visum UD
Legalisering UD
Legalisering av dokumenter hos Notarius Publicus
Notarius Publicus
Apostille
Apostille
Visum flere pass
Pass med visum
Visum UD skilt
 UD
Visum
Visum